Intro

Vad?                                                                                Hur?

Datatyper och variabler                                                 Kurslitteraturer!

Iteration och selektion                                                   Internet

Datastruktur                                                                   Lärare

Klasser och objekt

Funktioner, properties och attribut                               Uppgifter- En eller två varje vecka

Klassarv, polymorfism och abstrakta klasser                Föreläsningar sex timmar i veckan

Undantagshantering                                                      Föreläsning nio timmar veckan

Filhantering                                                                    Gruppseminarium ett varje fredag