Extra

Gör dina egna ascii koder av bilder: Ascgen2-2.0.0.

_______________________________

För att sätta färg på din text används:

Texten:

Console.ForegroundColor= ConsoleColor.Green;

bakgrunden:
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green;

reset av färg:

Console.ResetColor();

_________________________________

Ny rad med text:

Console.WriteLine(Environment.NewLine);

________________________________

Pausa command prompt:

System.Threading.Thread.Sleep(500);  // där (500) är tid i millisec

_______________________________

ny rad mitt i texten: \n

Console.WriteLine(”\n blablablablablablablablablablabla \n blablablabla”);

Tab: \t

Enter: \r

 

_______________________________

För att göra riktiga spel kan man köra XNA efter att man har lärt sig c#

XNA 4.0

ISBN10:1449394620

ISBN13:9781449394622

__________________________________

För att få all sin kod i korrekt rad:

Ctrl + A,Ctrl + K, Ctrl + F

_________________________________

Ett objekt är något man gör new.

____________________________

C# XNA tutorials från http://xbox.create.msdn.com

____________________________

Unity program

C# program