Slut uppgiften Medieguiden

För att se om man har behärskat C# kommer här en uppgift som har alla moment i sig.

 

Medieguiden

__________

Exempel: ProjektMediaGuiden