Uppgift2

ME1453 Introduktion till spelteknik – Uppgift 2

Anders

BlackJack

_____________________________________

Innan du börjar på uppgift 1 så borde du kolla genom

Föreläsning 3 samt läst Programming C# 4.0 Klasser & metoder s.55 – 79

Föreläsning 4 samt läst Programming C# 4.0 Valuetypes och referencetypes s. 82- 87

_____________________________________

Microsoft pratar om klasser och objekt: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173109.aspx

______________________________________

Ett exempel på hur man kan göra uppgiften.

uppgift2_kortspel

_____________________________________

http://csharpskolan.se/